Amrywyddion Sinc Ocsid

  • Zinc Oxide Varistor

    Varistor Sinc Ocsid

    Mae Varistor Ocsid Metel / Varistor Ocsid Sinc yn wrthydd aflinol sy'n defnyddio fel elfen serameg electrocnig lled-ddargludyddion sy'n cynnwys sinc ocsid yn bennaf. Fe'i gelwir yn varistor neu varistor ocsid meddwl (MOV), yn yr un modd ag y mae'n sensitif i newid foltedd. Mae corff varistor yn strwythur matrics sy'n cynnwys gronynnau sinc ocsid. Mae'r ffiniau grawn rhwng gronynnau yn debyg i nodweddion trydanol cyffyrdd PN dwyochrog. Pan fydd y foltedd yn isel mae'r ffiniau grawn hyn yn y cyflwr rhwystriant uchel a phan fydd y foltedd yn uchel byddant yn y cyflwr chwalu sy'n fath o ddyfais aflinol.